Ακαδημία Αγάπης

H Ακαδημία Αγάπης της Ανέλιξης προσφέρει νέα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, δασκάλους, καθηγητές, εθελοντές, φροντιστές και όσους ασχολούνται με παιδιά.

Περιλαμβάνει προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν όσους ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγηση παιδιών, ώστε συνειδητά να μπορούν να τα υποστηρίξουν να αναπτυχθούν σε «ολοκληρωμένους» ενήλικες, βοηθώντας τα παράλληλα να ανακαλύψουν το δυναμικό τους και στηρίζοντάς τα στην επιδίωξη της αυτοπραγμάτωσης και της ευτυχίας τους.

Η Ακαδημία Αγάπης:

  • είναι «Ακαδημία», γιατί τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε οι γονείς και οι παιδαγωγοί να λάβουν όσο το δυνατό πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
  • είναι «Ακαδημία αγάπης», γιατί όσοι ασχολούνται με παιδιά αναγνωρίζουν ότι οι σπόροι της αγάπης που τους δίνουμε είναι αυτοί που τα βοηθούν να ανθίσουν ως ενήλικες!

Προγράμματα