Ενήλικες

Η Ανέλιξη συνεπής στο σκοπό της από το 2003 μέχρι σήμερα προσφέρει καινοτόμα βιωματικά & θεωρητικά επιμορφωτικά προγράμματα. Προγράμματα που σαν στόχο έχουν να ενδυναμώσουν το άτομο & την οικογένεια. Προγράμματα προσαρμοσμένα να εμπνέουν και να εγκαθιστούν τις Θεμελιακές Αρχές της Ανέλιξης, όπως ο Αλτρουισμός, η Αυθεντικότητα, καθώς & η Ανάληψη Προσωπικής Ευθύνης.

Η Ανέλιξη κάθε χρόνο διοργανώνει ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα, μεμονωμένα σεμινάρια & βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες.

Προγράμματα