ΏριμαΖω

Το ΏριμαΖω της Ανέλιξης προσφέρει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών.

Περιλαμβάνει προγράμματα, τα οποία στηρίζονται στις πιο σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των παιδιών και έχουν ως στόχο την ανάδειξη της χαρισματικότητας καθενός και την προάσπιση του δικαιώματός του για καλλιέργεια «δεξιοτήτων ζωής», όπως η αυτοεκτίμηση-αυτοαντίληψη, ο αυτοέλεγχος-αυτορρύθμιση, η κινητοποίηση-επίλυση προβλημάτων, η κοινωνικοποίηση, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική διαχείριση.

Μέσα από τα προγράμματα του ΏριμαΖω δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί η χαρισματικότητα ενός παιδιού σύμφωνα με την θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας, όπως και να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής μέσα από αυτόνομους ομίλους.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα προσωποποιημένου πλάνου ανάπτυξης για κάθε παιδί, καθώς και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Λίγα λόγια για τη Θεωρία Πολλαπλής Ευφυΐας (Multi Intelligence Model):

H θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας είναι αποτέλεσμα πολλών επιστημονικών ερευνών, ενώ αντιτίθεται στην θεωρία που θέλει να γεννιόμαστε με μία μόνο ευφυΐα. Σύμφωνα με τον Dr. Howard Gardner (Harvard University) η συγκεκριμένη θεωρία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και προτείνει εννιά τομείς ικανοτήτων (ευφυΐες), οι οποίες λειτουργούν και συνεργάζονται με διαφορετικό τρόπο στον καθένα μας. Κανένας μας δεν έχει μόνο ένα είδος νοημοσύνης. Όλοι διαθέτουμε και τις εννιά, σε διαφορετικό βαθμό και ανάλογα με τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους μας, κάποια τα αναπτύσσουμε περισσότερο ή λιγότερο.

Οι εννιά ευφυΐες είναι οι εξής: 1) η γλωσσική, 2) η λογικο-μαθηματική, 3) η χωρική, 4) η νατουραλιστική, 5) η κιναισθητική, 6) η μουσική, 7) η διαπροσωπική, 8) η ενδοπροσωπική και 9) η υπαρξιακή.

Προγράμματα