001a_transparentΗ Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων μας είναι η αυτοπραγμάτωση και η διαρκής προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Όλα τα προγράμματα βασίζονται στις βασικές αξίες της Ανθρωποκεντρικής Θεωρίας του Carl Rogers(αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανάληψη προσωπικής ευθύνης).


Η Αποστολή Μας

Βασιζόμενοι στην αρχή του εθελοντισμού ενεργοποιούμε άτομα, οικογένειες, συλλόγους, κοινότητες να αναλάβουν την ευθύνη μιας θετικότερης στάσης ζωής και εξέλιξης.

Οι αξίες μας

Οι αξίες που διέπουν τους εθελοντές, μέλη και τα προγράμματα της Ανέλιξης είναι:

Ανάληψη Προσωπικής Ευθύνης : Δεν ευθύνονται «οι άλλοι» για ό,τι μου συμβαίνει… η ζωή  μου είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μου! Αν θέλω να ζω διαφορετικά, μαθαίνω να κάνω

άλλες επιλογές αναλαμβάνοντας την ευθύνη των συνεπειών τους!

Αυτοπραγμάτωση : Η ανθρώπινη τάση να εξελιχθούμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε σε μια αυθεντική ζωή!

Αυθεντικότητα – Εντιμότητα : Η ειλικρινής αίσθηση του εαυτού μας ως η οδός αυτοαξιολόγησης και επικοινωνίας με άλλους.

Ενσυναίσθηση : η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

Προσφορά : Με αίσθημα ευθύνης εργαζόμαστε για το κοινό καλό και βοηθάμε όσους μας έχουν ανάγκη.

Ιστορικό

timeline_pre_loader

2013 - 2014

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2014 - 2015

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Αλεξανδρή

Μαρία Αλεξανδρή

Ιδρύτρια

PhD Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια.
Ίδρυσε την Ανέλιξη το 2003 εμπνευσμένη από ένα παιδί, τη Μυρτώ.

Κώστας Νοδάρας

Κώστας Νοδάρας

Αντιπρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρία ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ.

Νίκη Χατζίνα

Νίκη Χατζίνα

Γραμματέας

Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής.
Εργάζεται στην Διαιτολογική Mονάδα Medkey diet στην Παιανία.

Ντορίνα Καββαδία

Ντορίνα Καββαδία

Ταμίας

Απόφοιτη Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Εργάζεται σαν Δασκάλα Πληροφορικής.

Κική Τασοπούλου

Κική Τασοπούλου

Μέλος

Έxει σπουδάσει Ιταλική Φιλολογία. Ασχολείται μεταξύ άλλων με τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών.

Τρόπος λειτουργίας / Πόροι

Σύμφωνα με το καταστατικό μας, το σωματείο επιδιώκει τους σκοπούς του, παρέχοντας έργο μεταξύ άλλων με τους ακόλουθους τρόπους (Άρθρο 4):

  • Με την συστηματική επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών
  • Με την οργάνωση ομάδων επιμόρφωσης παιδιών, εφήβων, γονέων, ενηλίκων
  • Με τη διενέργεια βιωματικών προγραμμάτων για ενήλικες και παιδιά
  • Παρέχοντας στοχευμένη επιμόρφωση σε ομάδες  ανθρώπων που επιτελούν έργο (π.χ. σώμα εθελοντών Ορφανοτροφείου Πεντέλης «Αγαπώ-Προσφέρω»)
  • Διοργανώνοντας εκδηλώσεις και εργαστήρια
  • Με την έκδοση και εμπορία συγγραμμάτων και βιβλίων
  • Με τον συντονισμό όλων των απαραίτητων διεργασιών που οφείλουν να υλοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δωρεά
  • Με την ενημέρωση για θέματα ανάπτυξης, επιμόρφωσης και ψυχολογίας παιδιών και ενηλίκων μέσω Διαδικτύου

Οι τακτικοί πόροι του Σωματείου προκύπτουν από τα επιμορφωτικά του προγράμματα. Επιπροσθέτως το Σωματείο εισπράττει έκτακτους πόρους μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκδηλώσεων, ομιλιών και συνεδρίων. Είναι επίσης αποδέκτης δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών προς το Σωματείο.

Οι συγκεντρωθέντες πόροι (τακτικοί και έκτακτοι) χρησιμοποιούνται για δωρεές. Οι δωρεές πραγματοποιούνται σε ιδρύματα, φορείς ή ιδιώτες σύμφωνα και με τις προβλέψεις του καταστατικού και επικοινωνούνται λεπτομερώς στα μέλη και τους φίλους  του Σωματείου.