Εθελοντισμος

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

Είτε επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα, είτε επιθυμείτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας σαν εθελοντής σε κάποια από τις δράσεις μας, μην διστάσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ…

Την Ευθύνη Για Μια Θετικότερη Στάση Ζωής

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ;

Εάν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο από τα προγράμματα της Ανέλιξης, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Θα ενημερωθείτε για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων, καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής εάν υπάρχουν.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΙΞΗ;

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σαν εθελοντής / εθελόντρια σε κάποιο από τα προγράμματα ή τις δράσεις της Ανέλιξης, απλά ενημερώστε μας για την πρόθεσή σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να συζητήσουμε τη δράση ή το πρόγραμμα, στο οποίο θα μπορούσατε να συνεισφέρετε σαν εθελοντής με κριτήριο τις επιθυμίες σας και τον χρόνο σας, καθώς και τις ανάγκες της Ανέλιξης.

Σκοπός του Σωματείου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού μας, σκοπός του σωματείου μεταξύ άλλων είναι:

  1. Να παρακινήσει και να ενδυναμώσει τους ανθρώπους, ώστε να εξελίξουν τον εαυτό τους.
  2. Να παρέχει ενημέρωση σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο μέσα από ποικίλες δράσεις αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας ζωής και να ενθαρρύνει νέες ιδέες δράσης.
  3. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης σε φορείς και ιδρύματα που υποστηρίζουν παιδιά, ενήλικες όπως κοινωφελή ιδρύματα, ορφανοτροφεία, ιδρύματα προστασίας παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, νοσοκομεία και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
  4. Η ενδυνάμωση ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα ανθρώπων όλων των ηλικιακών ομάδων (παιδιά, ενήλικες, τρίτη ηλικία).