Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Multistage Model of Life – Τι χρειάζονται οι ενήλικες του αύριο για να μπορούν να ανταπεξέλθουν!».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Αν μπούμε στο μυαλό των παιδιών, τι θα βρούμε; Ποιες είναι οι σκέψεις, οι επιθυμίες και οι προβληματισμοί τους».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο 2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας στις 17:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Η σημασία του παιχνιδιού στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Μελέτη του παιδιού στο σπίτι και ο ρόλος του γονέα».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο Γυμνάσιο Κερατέας στις 10:00π.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε το βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Αποτελεσματικός έφηβος, για γονείς».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 στο Γυμνάσιο Κερατέας στις 10:00π.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε το βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Αποτελεσματικός έφηβος, για γονείς».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Έχουμε διάβασμα! Τι εμποδίζει τα παιδιά να αυτονομηθούν και ποιος ο ρόλος των γονέων».

Καλούμε τις μαμάδες που συμμετέχουν να διαμορφώσουν τις θεματικές, ώστε να επιτύχουμε την βιωματική διαδραστική ενημέρωση, Παρασκευή 01/02/2019, 19:15 – 20:30 στο χώρο της Ανέλιξης.