Ενημερωτικό Πρόγραμμα: «Εφηβεία SOS», 1η συνάντηση με θέμα: «Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά των εφήβων»
Δευτέρα 19/11/2018, 19:30 – 22:00 στο χώρο της Ανέλιξης (Αθ. Ανδρέου 1, Παιανία).

Ενημερωτικό Πρόγραμμα: «Εφηβεία SOS», 2η συνάντηση με θέμα: «Το σύγχρονο προφίλ του γονέα-μέντορα»
Δευτέρα 26/11/2018, 19:30 – 22:00 στο χώρο της Ανέλιξης (Αθ. Ανδρέου 1, Παιανία).

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Ενημερωτικό Πρόγραμμα: «Ανακουφιστική Συμβουλευτική»
5η συνάντηση του ετήσιου προγράμματος με θέμα: «Τα εργαλεία της ανακουφιστικής επικοινωνίας».
Δευτέρα 18/02/2019, 19:30 – 21:30 στο χώρο της Ανέλιξης.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.