Καλούμε τις μαμάδες που συμμετέχουν να διαμορφώσουν τις θεματικές, ώστε να επιτύχουμε την βιωματική διαδραστική ενημέρωση, Παρασκευή 01/02/2019, 19:15 – 20:30 στο χώρο της Ανέλιξης.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Ενημερωτικό Πρόγραμμα: «Ανακουφιστική Συμβουλευτική»
5η συνάντηση του ετήσιου προγράμματος με θέμα: «Τα εργαλεία της ανακουφιστικής επικοινωνίας».
Δευτέρα 18/02/2019, 19:30 – 21:30 στο χώρο της Ανέλιξης.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα γονέων της Ανέλιξης έχει σαν στόχο την εξοικείωση σε τεχνικές: Ενεργητικής ακρόασης, Διαχείρισης συγκρούσεων, Βελτίωσης της οικογενειακής ατμόσφαιρας.