Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Καθοδηγώντας τους έφηβους στα Social Media. Βασικές Αρχές Personal Branding».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων για γονείς».