Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων για γονείς».