Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ακαδημίας Αγάπης η Ανέλιξη διοργανώνει την πρώτη ημερίδα για την Αποτελεσματική Γονεϊκότητα. Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.