Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων για γονείς».