Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου στις 18:30μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Σεξουαλικότητα στην Εφηβεία».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019 στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Βοηθώ τα παιδιά μου να θέσουν στόχους».