Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «ΑΞΙΖΩ: Πώς θα καλλιεργήσω στο παιδί μου τις δεξιότητες ώστε να βάζει στόχους και να τους πραγματοποιεί».