Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Αν μπούμε στο μυαλό των παιδιών, τι θα βρούμε; Ποιες είναι οι σκέψεις, οι επιθυμίες και οι προβληματισμοί τους».