Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:30μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: “Ένταξη στη σχολική ομάδα – Φιλίες στην παιδική ηλικία”.

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:30μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: “Τα δώρα του να μην είσαι τέλειος”.