Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Μαθησιακή Διαφορετικότητα».