Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού στις 19:00, προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Πρώτη φορά στην Πρώτη! Ένας οδηγός για τους γονείς των παιδιών της Α’ Δημοτικού».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δυετέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Έχουμε διάβασμα! Τι εμποδίζει τα παιδιά να αυτονομηθούν και ποιος ο ρόλος των γονέων».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού γονέα και πώς να τα εξελίξουμε».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Η πρόκληση του Γυμνασίου: Μια κουβέντα με γονείς και παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού».