Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Πώς τα social media επηρρεάζουν την γονεϊκότητα».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Καθοδηγώντας τους έφηβους στα Social Media. Βασικές Αρχές Personal Branding».