Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στο 2ο Γυμνάσιο Παιανίας στις 18:30, προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Η διαχείριση της αποτυχίας ως αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής προς την επιτυχία».