Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Έχουμε διάβασμα! Τι εμποδίζει τα παιδιά να αυτονομηθούν και ποιος ο ρόλος των γονέων».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου στις 18:00, προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Πειθαρχία και Οριοθέτηση: Τι κάνω λάθος και το παιδί μου δεν με ακούει».