Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 στο 6ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Όρια και Πειθαρχία ως εργαλεία ομαλής ανάπτυξης για τη δομή της οικογένειας».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 στο 6ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου στις 19:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Πρώτη φορά στην πρώτη! Ένας οδηγός για γονείς».