Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018 στο 6ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης στις 17:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Όρια και πειθαρχία ως εργαλεία ομαλής ανάπτυξης για τη δομή της οικογένειας».

Η Ανέλιξη σας προσκαλεί να παρευρεθείτε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στο 6ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης στις 17:00μ.μ., προκειμένου να παρακολουθήσετε την ομιλία με θέμα: «Τύποι γονέα και η επίδραση στα παιδιά».