ένα στολίδι για την αγάπη

Δωρεά προς ΕΛΙΖΑ

Στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης δράσης “Ένα στολίδι για την Αγάπη”, η Ανέλιξη προσφέρει 1€ για κάθε χριστουγεννιάτικο στολίδι που κρεμιέται στα δέντρα της αγάπης, τα ανελιξοδέντρα. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, από τις 24/11/2018 έως τις 29/12/2018 συγκεντρώθηκαν 961 στολίδια και η Ανέλιξη προσέφερε 961€ για τους σκοπούς του συλλόγου ΕΛΙΖΑ (Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού , www.eliza.org.gr).