Πραγματοποιηση δωρεας

Δωρεά προς Μ.Ε.Υ.

Η Ανέλιξη πραγματοποίησε δωρεά ύψους 1.500€ προς την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» που λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006. Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας δέχεται αιτήματα εφήβων 11-18 ετών και των οικογενειών τους, και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών της ηλικίας τους.