Φιλανθρωπικη Δραση

Βασιλόπιτα για το Καλό 2017

Ο ετήσιος θεσμός του διαγωνισμού βασιλόπιτας είναι η πρώτη ευκαιρία του χρόνου για Αγάπη με πράξεις.

Η οποιαδήποτε οικογένεια, παρέα, σύλλογος, σχολείο μπορεί να λάβει μέρος σε μια από τις τρεις διαγωνιστικές κατηγορίες: γεύσης, εμφάνισης, από χέρια παιδικά.
Η κάθε συμμετοχή δηλώνει ποιο κοινωφελή φορέα ή ίδρυμα θα αντιπροσωπεύσει.
v

Συλλογη

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση