Ανακαλυψτε τα

Ενημερωτικά προγράμματα

Για παιδιά

Το ΏριμαΖω της Ανέλιξης προσφέρει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών.

Περιλαμβάνει προγράμματα, τα οποία στηρίζονται στις πιο σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των παιδιών και έχουν ως στόχο την ανάδειξη της χαρισματικότητας καθενός και την προάσπιση του δικαιώματός του για καλλιέργεια «δεξιοτήτων ζωής», όπως η αυτοεκτίμηση – αυτοαντίληψη, ο αυτοέλεγχος – αυτορρύθμιση, η κινητοποίηση – επίλυση προβλημάτων, η κοινωνικοποίηση, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική διαχείριση.

Μέσα από τα προγράμματα του ΏριμαΖω δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί η χαρισματικότητα ενός παιδιού σύμφωνα με την θεωρία της Πολλαπλής Ευφυΐας, όπως και να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής μέσα από αυτόνομους ομίλους.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα προσωποποιημένου πλάνου ανάπτυξης για κάθε παιδί, καθώς και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Για ενήλικες

Η Ανέλιξη συνεπής στο σκοπό της από το 2003 μέχρι σήμερα προσφέρει καινοτόμα βιωματικά & θεωρητικά ενημερωτικά προγράμματα. Προγράμματα που σαν στόχο έχουν να ενδυναμώσουν το άτομο & την οικογένεια. Προγράμματα προσαρμοσμένα να εμπνέουν και να εγκαθιστούν τις Θεμελιακές Αρχές της Ανέλιξης, όπως ο Αλτρουισμός, η Αυθεντικότητα, καθώς & η Ανάληψη Προσωπικής Ευθύνης.

Η Ανέλιξη κάθε χρόνο διοργανώνει ετήσια ενημερωτικά προγράμματα, μεμονωμένα σεμινάρια & βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες.

Ακαδημία αγάπης

H Ακαδημία Αγάπης της Ανέλιξης προσφέρει νέα ενημερωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, δασκάλους, καθηγητές, εθελοντές, φροντιστές και όσους ασχολούνται με παιδιά.

Περιλαμβάνει προγράμματα, τα οποία έχουν ως στόχο να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν όσους ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγηση παιδιών, ώστε συνειδητά να μπορούν να τα υποστηρίξουν να αναπτυχθούν σε «ολοκληρωμένους» ενήλικες, βοηθώντας τα παράλληλα να ανακαλύψουν το δυναμικό τους και στηρίζοντάς τα στην επιδίωξη της αυτοπραγμάτωσης και της ευτυχίας τους.

Η Ακαδημία Αγάπης:

  • είναι «Ακαδημία», γιατί τα ενημερωτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε οι γονείς και οι παιδαγωγοί να λάβουν όσο το δυνατό πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη ενημέρωση.
  • είναι «Ακαδημία αγάπης», γιατί όσοι ασχολούνται με παιδιά αναγνωρίζουν ότι οι σπόροι της αγάπης που τους δίνουμε είναι αυτοί που τα βοηθούν να ανθίσουν ως ενήλικες.

Ιθάκη

Το πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ υλοποιείται σε συνεργασία με τους Διευθυντές ή / και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και αφορά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Από τη μία μεριά περιλαμβάνει μια σειρά από αυτοτελείς ενημερωτικές ομιλίες, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς και κηδεμόνες πάνω σε θεματολογία που προτείνεται και συμφωνείται με το κάθε σχολείο.

Από την άλλη περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα μέσα από μια σειρά ομιλιών και ενημερωτικών ημερίδων.

Το πρόγραμμα αποτελεί κοινωνική προσφορά της Ανέλιξης.

Octopus

Tο Octopus είναι ένα καινοτόμο, εξειδικευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης αναπτυξιακών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών, που φιλοξενούνται στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης» (ιδρυματοποίηση, πένθος και τα συνοδά με αυτά φαινόμενα).

Το πρόγραμμα αφορά σε ενδυνάμωση όλων των αναπτυξιακών δεξιοτήτων, και ειδικότερα της λεπτής και αδρής κινητικότητας, του λόγου και της επικοινωνίας, της νόησης και της κοινωνικό-συναισθηματικής δεξιότητας. Υλοποιείται στο φυσικό χώρο που ζουν τα παιδιά, δηλαδή στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης», από Εθελοντές της Ανέλιξης,  οι οποίοι κατέχουν  ως πρώτο  πτυχίο, τίτλο σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το πρόγραμμα διοικείται και εποπτεύεται από πενταμελή Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: Παιδοψυχίατρο, Λογοθεραπευτή, Έργοθεραπευτή, Κοινωνική Λειτουργό και Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Αστερόπαιδα

Αστερόπαιδα

Ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα βασισμένο στη θεωρία της πολλαπλής ευφυΐας, για παιδιά από 15- 36 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια εκπαιδευτικών εμπειριών και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τον εμψυχωτή και την ομάδα.
Ταξίδι στις Ευφυΐες

Ταξίδι στις Ευφυΐες

Ετήσιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης της Πολλαπλής Ευφυΐας: Ειδικοί παιδαγωγοί-εμψυχωτές πάνω σε κάθε μια από τις εννιά ευφυΐες, μέσα από στοχευμένες παιδαγωγικές ασκήσεις και παιχνίδια εντοπίζουν την ανάπτυξη κάθε παιδιού σε κάθε μια από αυτές.
Πρίσμα

Πρίσμα

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα βασισμένο στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης για παιδιά 4 έως 6 ετών. Στόχος η ισορροπημένη, λειτουργική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η προετοιμασία τους για το Δημοτικό.
Παίζω

Παίζω

Το ΠΑΙΖΩ είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Μέσα στο έτος τα παιδιά θα καλλιεργήσουν ικανότητες ενδοπροσωπικής, μουσικής, κιναισθητικής, χωρικής και διαπροσωπικής ευφυΐας.
Δεξιότητες Ζωής

Δεξιότητες Ζωής

Στόχος να αναπτύξουμε συστηματικά ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, όπως είναι η συγκέντρωση προσοχής, η συνεργασία, η αυτοεκτίμηση, η αποφυγή θυματοποίησης, η αποφυγή λεκτικής και σωματικής επιθετικότητας κτλ.
Η Συμμορία της Κουζίνας

Η Συμμορία της Κουζίνας

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις ισορροπημένης διατροφής και μαγειρικής. Ένα πρόγραμμα γεμάτο αρώματα, γεύσεις και δημιουργία σε συνδυασμό με κανόνες ισορροπημένης διατροφής.