προγράμματα για ενήλικες

Ανακουφιστική Συμβουλευτική

Ετήσιο πρόγραμμα ενηλίκων 6 συναντήσεων. Στόχος η διερεύνηση και ενδυνάμωση ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών για εμάς και τους αγαπημένους μας.

Θα ορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανακουφιστεί ο ψυχικός πόνος και πώς μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια δημιουργίας και εξέλιξης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές ανάγκες των συνομιλητών τους και να προσφέρουν ανακούφιση ως αποτέλεσμα ενεργητικής ενσυναισθητικής ακρόασης.

Ένα πρόγραμμα το οποίο βελτιώνει τις συνδέσεις και την ανθεκτικότητα των σχέσεων. Απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν βασικές αρχές ψυχολογίας και θετικότερη στάση ζωής.