προγράμματα για ενήλικες

Decisions Ahead – Πρόγραμμα Life Coaching

Ενημερωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 8 δίωρων συναντήσεων με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Ένα πρόγραμμα βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μοντέλα Coaching για τη λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα αφορά ενήλικες που θέλουν να αποφασίζουν:

  • Αποτελεσματικά σε χρόνο, ενέργεια, αξία
  • Με βεβαιότητα
  • Με ανάληψη προσωπικής ευθύνης
  • Με δέσμευση

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν εργαλεία βήμα προς βήμα για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, θα κατανοήσουν τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη διαδικασία επιλογής. Θα μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αξιολόγησης & βελτίωσης των αποφάσεών τους.

Η πρώτη απόφαση είναι αυτή…