για γονεις / παιδαγωγους

Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα για γονείς: «Ζώντας την αρμονία στη σχέση με το παιδί μου»

Το ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα “Ζώντας την αρμονία στη σχέση με το παιδί μου” στοχεύει στο να εφοδιάσει τους γονείς με χρήσιμα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να πορευθούν συνειδητά και με περισσότερη σιγουριά προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν μεταξύ άλλων αφορούν στους διαφορετικούς τρόπους ανατροφής των παιδιών, στην ενεργητική ακρόαση ως μέσο για τη βελτίωση των σχέσεων, σε δεξιότητες βοήθειας για μικρά παιδιά, σε εργαλεία για ειρηνική επικοινωνία, αποδοχή και επίλυση διαφορών. Το πρόγραμμα αφορά γονείς παιδιών όλων των ηλικιών.