προγραμματα για ενηλικες

Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα: «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Ζωής»

 

Ετήσιο εισαγωγικό πρόγραμμα 32 ωρών προσανατολισμένο πλήρως στο όραμα, στις αρχές και τις αξίες της Ανέλιξης. Αυθεντικότητα, αλτρουισμός, αποδοχή, διαρκής εξέλιξη, προσφορά.

Στόχος η περιγραφή και η κατανόηση του διαρκώς εξελισσόμενου ψυχολογικού νου και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης ως μέσο προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας.

Ένα πρόγραμμα, όπου οι συμμετέχοντες θα κατακτήσουν βασικές ψυχολογικές έννοιες. Έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η ανατροφοδότηση, το πλαίσιο, η ενεργητική ακρόαση, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, η ανάπτυξη συνδέσεων κ.ά.

Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες έτοιμους να δεσμευτούν στην προσωπική τους εξέλιξη και να έρθουν πιο κοντά στη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Ενήλικες που θέλουν να κατανοήσουν τον μηχανισμό των λειτουργικών σχέσεων και τον εντοπισμό των εμποδίων στην αυτοεξέλιξη και στην επίτευξη στόχων.