προγραμματα για παιδια

Αστερόπαιδα

Ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα βασισμένο στη θεωρία της πολλαπλής ευφυΐας, για παιδιά από 15- 36 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια εκπαιδευτικών εμπειριών και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τον εμψυχωτή και την ομάδα. Έτσι τα παιδιά θα προχωρήσουν με  χαρά στην κατάκτηση ικανοτήτων που αναλογούν στο εξελικτικό τους στάδιο.
Στο πρόγραμμα μας, τα παιδιά θα εκτεθούν σε πολλαπλές εμπειρίες όπως: αγγλικά (baby English), μουσική (baby music), χορός (baby dancing), μαγειρική (baby cooking), τέχνη (baby art), μαθηματικά (baby math), φυσικές επιστήμες (baby science).