προγραμματα για παιδια

Generation A+

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα της Ανέλιξης για παιδιά από 9 έως 18 ετών. Ανάλογα με την ηλικία τους τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση της τεχνολογίας και συστημικών τεχνικών ενδυνάμωσης σε δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο που ανατέλλει. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν:
– Presentation skills
– Time management
– Conflict management
– Negotiation skills
– Budget management
– Resilience skills
– Think outside the box
– Build a healthy self image & respect
– Team work
Οι εφηβικές ομάδες επιπρόσθετα φτιάχνουν το προσωπικό τους portfolio και εξασκούνται σε :
– Interviewing skills
– Occupational maping
Ταυτόχρονα με τα παιδιά οι γονείς συμμετέχουν με γραπτές και βιωματικες εργασίες ώστε να ενισχυθούν οι οικογενειακοι δεσμοί.

Η θεματολογία των ενοτήτων προκύπτει από την STEAM εκπαίδευση.