προγράμματα για παιδιά

ΚΛΕΙΩ: Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας

Ετήσιο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά 3 έως 18 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο και την ανάγνωση  από μικρή ηλικία και να τα εξοικειώσει με αναγνωστικές συμπεριφορές  και μηχανισμούς που θα τα προετοιμάσουν ως μελλοντικούς αναγνώστες.

Η ένταξη της  ανάγνωσης βιβλίων  ως συνήθειας στη καθημερινή ζωή των παιδιών  συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της περιέργειας , στην ψυχική ωρίμανση και φυσικά στη γλωσσική τους ανάπτυξη . Η λογοτεχνική ανάγνωση ιδιαίτερα,  αποτελεί πηγή  δημιουργικής εξερεύνησης των ορίων της  παιδικής  εμπειρίας, καθώς ο κόσμος του κειμένου συναντιέται με τις εμπειρίες που έχει το παιδί από την καθημερινή του ζωή ή από άλλες μυθοπλασίες. Οι μικροί αναγνώστες διευρύνουν έτσι τις νοητικές , συναισθηματικές και αισθητικές εμπειρίες τους ενεργοποιώντας το μυαλό και την ψυχή τους και  κατανοώντας ταυτόχρονα τον κόσμο γύρω τους  και τους άλλους. Απολαμβάνουν επίσης τη  χαλαρωτική  δράση της  «μαγείας» της ανάγνωσης ταξιδεύοντας νοερά στους τόπους της μυθοπλασίας αλλά και την κοινωνική της διάσταση,  όταν  μοιράζονται  το νόημα που αντλούν από την ανάγνωση ενός κειμένου  με τους γονείς τους ή με άλλα παιδιά, μέσα από διαδικασίες διαλόγου.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά διαλέγουν από τη λίστα μας βιβλία και με την καθοδήγηση εμψυχωτών ταξιδεύουν στη χώρα της νοηματοδότησης και της συναισθηματικής έκφρασης διαχειριζόμενα ενότητες ενδυνάμωσης και προσωπικής εξέλιξης, με στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής, ενδοπροσωπικής και χωρικής ευφυΐας.

Το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά αντίθετα συμπληρώνει και συνδυάζεται με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα παρακολουθεί ένα παιδί στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΏριμαΖω και είναι δωρεάν.