προγράμματα για παιδιά

Ταξίδι στις Ευφυΐες

Ετήσιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης της Πολλαπλής Ευφυΐας: Ειδικοί παιδαγωγοί – εμψυχωτές πάνω σε κάθε μία από τις εννέα ευφυΐες, μέσα από στοχευμένες παιδαγωγικές ασκήσεις και παιχνίδια εντοπίζουν την ανάπτυξη κάθε παιδιού σε κάθε μία από αυτές. Οι γονείς ενημερώνονται για τα δυνατά και τα προς βελτίωση σημεία σε σχέση με τις εξεταζόμενες ικανότητες, έχοντας τη δυνατότητα να λάβουν προσωποποιημένο πλάνο ανάπτυξης του παιδιού. Απευθύνεται σε παιδιά 3-12 χρονών.