προγραμματα για παιδιά

ΓΛΑΥΚΑ

 

Ένα καινοτόμο καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά 3 έως 12 ετών. Είναι σχεδιασμένο σε αυτόνομες εβδομαδιαίες ενότητες, ώστε να ταιριάζει στο κάθε παιδί και την κάθε οικογένεια. Στόχος η αναγνώριση αναπτυξιακών στόχων (γλωσσικών, λεπτής / αδρής κινητικής, συναισθηματικών και κοινωνικών) προσωποποιημένα για κάθε παιδί και η ενδυνάμωσή του. Το πρόγραμμα είναι ενδυναμωτικό και ενισχυτικό σε κάθε είδους θεραπευτική παρέμβαση χρειάζεται το παιδί και δεν αντικαθιστά αυτές όταν απαιτούνται.

Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα με επιστημονικότητα και θετική διάθεση για χρόνο ποιοτικό και εμψυχωτικό για το παιδί.