Δωρεά προς ΕΛΙΖΑ

Δωρεά προς ΕΛΙΖΑ

Στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης δράσης “Ένα στολίδι για την Αγάπη”, η Ανέλιξη προσφέρει 1€ για κάθε χριστουγεννιάτικο στολίδι που κρεμιέται στα δέντρα της αγάπης, τα ανελιξοδέντρα. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, από τις 24/11/2018 έως τις 29/12/2018 συγκεντρώθηκαν 961 στολίδια και η Ανέλιξη προσέφερε 961€ για τους σκοπούς του συλλόγου ΕΛΙΖΑ (Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού , www.eliza.org.gr).

Άλλες Δράσεις στην Κατηγορία "Ένα στολίδι για την αγάπη"

Στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης δράσης “Ένα στολίδι για την Αγάπη”, …

Στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης δράσης “Ένα στολίδι για την Αγάπη”, …

Στα πλαίσια της ετήσιας χριστουγεννιάτικης δράσης “Ένα στολίδι για την Αγάπη”, …

Η Ανέλιξη πραγματοποίησε δωρεά ύψους 1.500€ προς την Μονάδα Εφηβικής Υγείας …

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις