Βασιλόπιτα για το Καλό 2017

Βασιλόπιτα για το Καλό 2017

Ο ετήσιος θεσμός του διαγωνισμού βασιλόπιτας είναι η πρώτη ευκαιρία του χρόνου για Αγάπη με πράξεις.

Η οποιαδήποτε οικογένεια, παρέα, σύλλογος, σχολείο μπορεί να λάβει μέρος σε μια από τις τρεις διαγωνιστικές κατηγορίες: γεύσης, εμφάνισης, από χέρια παιδικά.

Η κάθε συμμετοχή δηλώνει ποιο κοινωφελή φορέα ή ίδρυμα θα αντιπροσωπεύσει.

Άλλες Δράσεις στην Κατηγορία "Βασιλόπιτα για το καλό"

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις