Βασιλόπιτα για το Καλό 2018

Βασιλόπιτα για το Καλό 2018

Ο θεσμός του διαγωνισμού βασιλόπιτας της Ανέλιξης πάει πίσω στο χρόνο σχεδόν από την ίδρυσή της. Είναι ο δικός μας τρόπος να ξεκινήσουμε τη χρονιά με δημιουργία και προσφορά.

Στόχος μας να ενωθούμε γύρω από την επιλογή μας να αναλαμβάνουμε την προσωπική μας ευθύνη και να στηρίζουμε φορείς και ιδρύματα που μας χρειάζονται.

Η οποιαδήποτε οικογένεια, παρέα, σύλλογος, σχολείο μπορεί να λάβει μέρος.

Η κάθε συμμετοχή δηλώνει ποιο κοινωφελή φορέα ή ίδρυμα θα αντιπροσωπεύσει.

Άλλες Δράσεις στην Κατηγορία "Βασιλόπιτα για το καλό"

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις