Προγράμματα

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από διεπιστημονική επιτροπή με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την παιδική κακοποίηση και το ψυχικό τραύμα.

Tο Octopus είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης αναπτυξιακών δεξιοτήτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης».

H Ακαδημία Αγάπης της Ανέλιξης προσφέρει νέα ενημερωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, δασκάλους, καθηγητές, εθελοντές, φροντιστές και όσους ασχολούνται με παιδιά.

Το ΏριμαΖω της Ανέλιξης προσφέρει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών.

Το πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ υλοποιείται σε συνεργασία με τους Διευθυντές ή / και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και αφορά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η Ανέλιξη συνεπής στο σκοπό της από το 2003 μέχρι σήμερα προσφέρει καινοτόμα βιωματικά & θεωρητικά ενημερωτικά προγράμματα για ενήλικες.

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις