Ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Η Ανέλιξη αναλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς σε σχολεία της Αττικής μετά από πρόσκληση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.  Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται από επιστήμονες σχετικούς με την εκπαίδευση ειδικοτήτων, με θεματολογία η οποία άπτεται των ενδιαφερόντων των γονέων και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε σχολείου. Μεταξύ άλλων τα θέματα που προσφέρονται είναι: οι συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και η πρόκληση να καλυφθούν από τους γονείς, οι διατροφικές συνήθειες και οι διαταραχές διατροφής στην παιδική / εφηβική ηλικία, επαγγελματικός προσανατολισμός, πρώτες βοήθειες στο σπίτι, οι φιλίες στο σχολείο, η προσαρμογή στην Α’ Δημοτκού κ.ά.

Άλλα προγράμματα στην Κατηγορία "Ιθάκη"

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις