Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα “ΖΩΗ”

Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα “ΖΩΗ”

Ετήσιο ενημερωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα “ΖΩΗ” θα δίνει οδηγίες διαχείρισης κρίσεων (φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.α.).

Στόχος του προγράμματος η ενημέρωση να διαμορφώσει πρόληψη και έγκαιρη διαχείριση. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και εντάσσεται στην κοινωνική προσφορά της Ανέλιξης.

Άλλα προγράμματα στην Κατηγορία "Για Γονείς / Παιδαγωγούς"

Ετήσιο πρόγραμμα με μηνιαίες αυτόνομες στη θεματική τους συναντήσεις. Στόχος του προγράμματος η δημιουργία ενός ενημερωτικού πλαισίου κατανόησης και ενδυνάμωσης της σύγχρονης μητέρας.

Ένα πρόγραμμα-βοηθός για γονείς παιδιών 2 έως 6 ετών. Στόχος του προγράμματος η ενημέρωση των γονέων σε τεχνικές και πρακτικές ενδυνάμωσης της κάθε ευφυΐας των παιδιών τους με τρόπο διασκεδαστικό.

Στόχος του προγράμματος η ιχνηλάτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σημερινών εφήβων και η διερεύνηση πεδίου επικοινωνίας και συνεργασίας παιδιών – γονέων.

Ετήσιο πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους γονείς που επιθυμούν ενημέρωση όσον αφορά τις ανάγκες του μωρού τους, στρατηγικές γονεϊκότητας, τεχνικές ενθάρρυνσης επίτευξης αναπτυξιακών στόχων.

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις