Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Ζωής»

Ετήσιο Ενημερωτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Ζωής»

Ετήσιο εισαγωγικό πρόγραμμα 32 ωρών προσανατολισμένο πλήρως στο όραμα, στις αρχές και τις αξίες της Ανέλιξης. Αυθεντικότητα, αλτρουισμός, αποδοχή, διαρκής εξέλιξη, προσφορά.

Στόχος η περιγραφή και η κατανόηση του διαρκώς εξελισσόμενου ψυχολογικού νου και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης ως μέσο προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας.

Ένα πρόγραμμα, όπου οι συμμετέχοντες θα κατακτήσουν βασικές ψυχολογικές έννοιες. Έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η ανατροφοδότηση, το πλαίσιο, η ενεργητική ακρόαση, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, η ανάπτυξη συνδέσεων κ.ά.

Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες έτοιμους να δεσμευτούν στην προσωπική τους εξέλιξη και να έρθουν πιο κοντά στη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Ενήλικες που θέλουν να κατανοήσουν τον μηχανισμό των λειτουργικών σχέσεων και τον εντοπισμό των εμποδίων στην αυτοεξέλιξη και στην επίτευξη στόχων.

Άλλα προγράμματα στην Κατηγορία "Προγράμματα για Ενήλικες"

Βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες. Το εργαστήρι "ΚΕΦΙ" εξερευνά τη ζώνη της άνεσής μας και μας προκαλεί να την διευρύνουμε δεχόμενοι προκλήσεις και ζώντας στο εδώ και τώρα εμπειρίες αυτογνωσίας.

Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτές. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση σε θέματα ψυχολογίας του ασθενή και την αλληλεπίδραση με τον ειδικό.

Ενημερωτικό πρόγραμμα για ηλικίες άνω των 20 ετών. Απευθύνεται σε όσους νιώθουν κουρασμένοι από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και επιθυμούν μια αλλαγή!

Ενημερωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 8 δίωρων συναντήσεων με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. Ένα πρόγραμμα βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μοντέλα Coaching για τη λήψη αποφάσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των νέων με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εξέλιξή τους, καθώς και με τρόπους καλύτερης διαχείρισης αποφάσεων.

Ετήσιο πρόγραμμα ενηλίκων 6 συναντήσεων. Στόχος η διερεύνηση και ενδυνάμωση ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών για εμάς και τους αγαπημένους μας.

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις