Βασιλόπιτα για το Καλό 2020

Βασιλόπιτα για το Καλό 2020

Το 2020 ξεκίνησε στην Ανέλιξη με το θεσμό του διαγωνισμού βασιλόπιτας.

Ο θεσμός αυτός πάει πίσω στο χρόνο σχεδόν από την ίδρυση της Ανέλιξης και είναι ο δικός μας τρόπος να ξεκινήσουμε τη χρονιά με δημιουργία και προσφορά. Στόχος είναι να ενωθούμε γύρω από την επιλογή μας, να αναλαμβάνουμε την προσωπική μας ευθύνη και να στηρίζουμε φορείς και ιδρύματα που μας χρειάζονται.

Όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού:

  1. Θετική διάθεση,
  2. Δημιουργήστε ομάδα με αγαπημένους για να πολλαπλασιαστεί η θετική διάθεση,
  3. Φτιάχνετε τη βασιλόπιτα με μεράκι και αγάπη,
  4. Φέρνετε έγκαιρα τη βασιλόπιτα στις 29 Ιανουαρίου 2020, 11:00 πμ στο κτήμα Santa Maria,
  5. Η χρονιά όλων μας ξεκινά με αγάπη με πράξεις!

Άλλες Δράσεις στην Κατηγορία "Βασιλόπιτα για το καλό"

Πoιοι είμαστε

Η Ανέλιξη είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα.

Μπορείς να μας βρεις

Μπορείς να βοηθήσεις